Bedrijfsfiets

Bedrijfsfiets

gazelle sfeer

Vanaf 1 januari 2015 vervallen de fiscale regels voor vergoedingen en verstrekkingen  (waaronder de fietsregeling, personeelsuitjes, kerstpakketten, bedrijfsfitness etc.). Deze vallen dan onder de werkkostenregeling. De werkgever heeft een budget van 1,2% van de totale loonsom die hij kan benutten voor vergoedingen en verstrekkingen aan zijn werknemers. Wordt dit budget overschreden, dan moet de werkgever 80% naheffing betalen.

 

Wat betekent de werkkostenregeling voor de werkgever?
Dit betekent dat werkgevers die gebruik gaan maken van de werkkostenregeling bij moeten gaan houden hoeveel er verstrekt en vergoed wordt, omdat ze de grens van 1,2% van de loonsom in de gaten moeten houden. Ook zal daarbij nagedacht moeten worden over de toekenning van de beschikbare ruimte aan het personeel. Maken ze daar een totaal bedrag van of gaan ze de beschikbare ruimte per individuele werknemer berekenen?

Wanneer gaat de werkkostenregeling in?
De werkkostenregeling is sinds 2011 van kracht, maar is vanaf 1 januari 2015 verplicht voor alle werkgevers.

Houdt het bedrijfsfietsplan nu op te bestaan?
Nee, zeker niet. Ook na invoering van de werkkostenregeling blijft de mogelijkheid voor een ‘fiets van de zaak’ bestaan. Echter er zal dan wel door de werkgever goed moeten worden gekeken naar het beschikbare budget, om niet een naheffing te moeten betalen.

Hoe past de fiets in de werkkostenregeling?
De huidige fietsregeling vervalt onder de WKR. Daarvoor in de plaats kan de werkgever zonder beperkingen een fiets vergoeden of verstrekken binnen de forfaitaire ruimte van 1,2% van de totale loonsom. Er worden geen nadere eisen gesteld aan de fiets. Het mag ook een elektrische fiets of scooter zijn. Daarnaast kan een werkgever zelf bijvoorbeeld de frequentie van verstrekken, de hoogte van de aanschaf, het type fiets of de aard van het gebruik bepalen.

Vergoedingen en verstrekkingen; wat houdt dat in?
Binnen het Bedrijfsfietsenplan is het verstrekken van een fiets voor het woon-werkverkeer door de werkgever aan de werknemer verreweg de meest gebruikte methode. Dit houdt in dat de werkgever de fiets aanschaft en onmiddellijk in eigendom overdraagt aan de werknemer. Soms wordt er binnen het Bedrijfsfietsenplan gekozen voor het vergoeden van de fiets, in dat geval wordt de fiets eerst door de werknemer aangeschaft en vervolgens door de werkgever vergoed. In beide gevallen is het vervolgens het meest gebruikelijk dat de werknemer als tegenprestatie brutoloon of brutoloonbestanddelen voor de fiets inlevert; het zogenaamde uitruilen of verrekenen. In alle gevallen, vergoeden, verstrekken en al dan niet uitruilen, telt het fiscaal voordelige deel mee in de 1,2% van de totale loonsom.

Hoe kan de werkgever omgaan met een beperkte forfaitaire ruimte?
Het kan natuurlijk zijn dat de forfaitaire ruimte van 1,2% niet voldoende is om voor meerdere medewerkers een fiets aan te schaffen. Binnen de WKR bestaat de optie om de niet uitgekeerde reiskosten te gebruiken voor het aflossen van een renteloze personeelslening, waarmee een fiets kan worden aangeschaft. Op deze manier blijft de forfaitaire ruimte ongemoeid. De aanschaf van de fiets kan wel verrekend blijven met brutoloonbestanddelen. Naast deze mogelijkheid bestaan er nog meer mogelijkheden om medewerkers een ‘fiets van de zaak’ te blijven aanbieden, bijvoorbeeld door middel van een leaseconstructie.

Waar kan ik meer informatie vinden over de werkkostenregeling?
Op www.werkkostenregeling.net en www.werkkostenregeling.info vindt u meer informatie.